- Liceul Ortodox "Sf. Antim Ivireanul"

Școala românească ortodoxă

Educația ortodoxă a început să fie apreciată la noi în ţară, ca o completare pentru educația din familie, adică o continuare a valorilor în care sunt crescuți copiii, neafectată de agresivitatea și superficialitatea lumii în care trăim, și care influențează în mod direct școala românească.

Practica noastră didactică este înțeleasă ca o acţiune organizată în școala, văzută ca o comunitate, din care fac parte toți factorii implicați în educație, prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Nevoia acestui tip de educaţie a devenit din ce în ce mai acută în contextul societăţii actuale, având în vedere tipologia noilor generaţii de elevi.  Prin intermediul acestui tip de educație intrăm în contact cu o nouă abordare a învăţării, pusă în aplicare prin activități plăcute și motivante. Educația ortodoxă oferă posibilitatea unor altfel de metode interactive și diversificate, pentru obținerea unor cunoștințe și aptitudini noi, cât și pentru punerea acestora în practică.

  Acest proiect cuprinde două activități distincte:
 1. Simpozion național “Tradiție și inovație în școala românească ortodoxă”
 2. Simpozion județean “Unitatea de credință și de neam”

Cenaclul literar „Bucuria cuvântului”

Prin acest proiect ne propunem încurajarea și stimularea talentelor literare ale elevilor din ciclul primar și gimnazial atât la nivelul județului Timiș cât și la nivel național.

  În acest sens, avem în vedere:
 • promovarea tinerelor talente prin realizarea de către elevii participanți a unor eseuri/ poezii.
 • formarea deprinderii de a lucra pe o temă și îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre elevii şi profesorii din mediul şcolar şi extra-şcolar.
 • oferirea unor oportunităţi de afirmare şi de punere în valoare a personalităţii creatoare a elevilor, prin publicarea lucrărilor în Revista “Învierea”, cotidianul “Lumina”, revista BJT “Lumea cărții” şi în revista școlii „Bucuria cuvântului”.
 • implicarea copiilor în activități creativ-artistice

Până în prezent au avut loc șase ediții ale cenaclului literar cu temele: Mihai Eminescu (2 ediții), Primăvara din sufletul mamei, Copilăria, Sfântul Andrei, ocrotitorul României (două ediții) și Mihai Eminescu, Sfântul Antim Ivireanul-ctitori de limbă și cultură românească .

În anul școlar 2017-2018 se va desfășura cenaclul literar cu tema: Maica Domnului, Maica neamului creștinesc (termenul pentru trimiterea lucrărilor este 27 martie 2018).

Cenaclul literar cu tema Sfântul Andrei-ocrotitorul României a fost finanțat de Primăria Municipilui Timișoara și Consiliul Județean Timiș.

Proiectul se adresează copiilor de grupa mare, elevilor din ciclul primar și gimnazial.

Campionatul de gramatică „Graiul românesc”

Sfântul Antim Ivireanul, ocrotitorul școlii noastre, a învățat limba română la vârsta de 40 de ani. Ulterior, a înființat tiparnițe și a editat/tipărit numeroase cărți în limba română (dar nu numai), contribuind la răspândirea limbii și culturii noastre. El a fost cel care a introdus complet și definitiv limba română în slujbele bisericești și, mai mult, a creat o limbă liturgică românească limpede, care este folosită și astăzi. Este considerat de către specialiști drept ctitorul limbii liturgice românești și unul dintre fondatorii limbii române literare. Pentru predicile sale și modul în care a revărsat râurile sfintelor sale cuvinte, el este considerat drept unul dintre cei mai de seamă predicatori creștini.

Școala noastră are la bază principiul respectării valorilor tradiționale, iar folosirea corectă a limbii române este una dintre aceste valori. Ce mulțumire mare am putea avea, știind că toți absolvenții școlii noastre folosesc corect limba română! Folosirea corectă a limbii române ar fi una dintre contribuțiile noastre concrete și valoroase, ca instituție de învățământ, la păstrarea valorilor și tradițiilor românești autentice.

În contextul tehnologizării, globalizării și mai ales al ignoranței și lipsei de respect pentru cultura românească, limba română este prima care are de suferit și se află actualmente într-o stare de degradare progresivă. Acest lucru este îngrijorător mai ales pentru că are loc în toate păturile sociale, la toate nivelurile de pregătire intelectuală și în toate profesiile.

  Astfel, prin acest proiect ne-am propus următoarele:
 • Elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Antim Ivireanul” să folosească corect limba română în scris și oral, indiferent de înclinația lor personală către științele exacte sau umaniste, indiferent de mediul social/familial din care provin, indiferent dacă sunt sau nu pasionați de lectură.
 • Elevii să poată identifica singuri și repede greșelile de limbă fără a cunoaște în profunzime toate regulile gramaticale; să cunoască și să folosească varianta corectă în cazurile respective.

Ediția pilot a acestui proiect a fost finanțată de Consiliul Județean Timiș.

Revista școlară „Bucuria cuvântului”

Școala Gimnazială “Sfântul Antim Ivireanul” a pus început bun unei lucrări insuflate chiar de activitatea cărturărească a ocrotitorului său, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul. Teolog, cărturar predicator, episcop și mitropolit, totodată autor, editor, gravor și tipograf, Sfântul Antim Ivireanul a luminat cumpăna secolelor XVII și XVIII, fiind considerat nu doar unul dintre cei mai mari tipografi din istoria noastră, ci chiar ctitor de limbă și cultură românească. Sub această înrâurire, școala care poartă numele acestui mare ierarh a făcut primii pași în editarea unei publicații periodice denumită BUCURIA CUVÂNTULUI.

Această publicație este concepută sub forma unei reviste școlare de tip caleidoscop, cu apariție trimestrială. La existența revistei își aduc contribuția în primul rând elevii școlii, prin mini-texte jurnalistice și prin creații literare, alături de ei fiind cadrele didactice și toți cei care pot și doresc să îi îndrume. Prin aportul unor personalități duhovnicești, intelectuale și pedagogice, conținutul revistei se dorește a fi unul valoros, de o anumită prestanță și calitate.

Până în prezent au apărut șapte numere ale revistei, contribuind astfel peste 50 de elevi ai școlii noastre. Revista BUCURIA CUVÂNTULUI apare astfel ca o mărturie a unei copilării bogate și frumoase, dar și ca o oglindă a Școlii Gimnaziale „Sf. Antim Ivireanul” prin ochii copiilor, ai dascălilor și ai părinților. Cei mici și cei mari, toți care își aștern cuvintele în paginile revistei, nădăjduiesc să aducă bucurie în sufletul tuturor celor care o citesc.

Numărul 1
Numărul 2
Numărul 3 cofinanțată de Primăria Municipiului Timișoara
Numărul 4
Numărul 5 cofinanțată de Consiliul Județean Timiș
Numărul 6 cofinanțată de Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș
Numărul 7
Numărul 8
Numărul 9

Muzica și comunitatea

  Prin acest proiect ne propunem:
 • Realizarea de activități muzicale de calitate cu copiii de la grădiniță și școală
 • Creșterea nivelului de implicare a copiilor de la grădiniță și școală în activități extracurriculare
 • Implicarea familiei în activitățile copiilor
 • Cultivarea gustului pentru frumos
 • Promovarea grădiniței și a școlii.
  Dintre rezultatele proiectului putem aminti:
 • Formarea și pregătirea Corului de copii
 • Formarea și pregătirea Corului de părinți
 • Realizarea a două albume de muzică: "Ciuș, ciuș, măgăruș", "Ce Soare răsare!"
 • Susținerea a șase spectacole la Filarmonica Banatul cu sala arhiplină
 • Susținerea de mini-recitaluri la biserici de Buna Vestire și în perioada colindelor
 • Susținerea de mini-recitaluri la așezăminte sociale pentru copii sau bătrâni
 • Organizarea unei audiții cu elevii școlii care studiază un instrument în afara școlii (Orchestra muzicală)
  Impactul vizibil al acestui proiect constă în:
 • Educația copiilor în spirit de echipă
 • Educația copiilor în spirit comunitar, să dăruiască celor din jurul lor
 • Formarea unei atitudini sănătoase față de munca temeinică și de calitate
 • Implicarea părinților în activitățile școlii și grădiniței

Vă invităm să vizionați primul film documentar în limba română despre importanța muzicii în dezvoltarea copilului, recomandându-l și altor părinți sau specialiști.

ARTA prin sufletul copiilor

Prin acest proiect ne propunem: identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal prin realizarea unor lucrări artistice originale la nivel național.

  Obiectivele specifice ale proiectului:
 • să dezvolte dragostea pentru frumos
 • să dezvolte creativitatea, expresivitatea şi sensibilitatea artistică
 • să încurajeze o atitudine pozitivă față de țară, obiceiuri și tradiții
 • să redescopere chipului icoanei prin armonia culorii, frumusețea sfințeniei și bucuria praznicului
 • să valorifice moștenirea culturală a neamului nostru
 • să descopere şi să dezvolte aptitudinile artistico-plastice
 • să oferire oportunităţi de afirmare şi de punere în valoare a personalităţii creatoare a elevilor, prin expunerea și publicarea lucrărilor

Sănătatea copiilor noștri

Prin acest proiect ne propunem să învățăm împreună să ne întărim și să ne păstrăm sănătatea, cu ajutorul specialiștilor.

  În cadrul proiectului au loc atelierele cu copiii de grădiniță și școala pe următoarele teme:
 • Prevenirea îmbolnăvirilor
 • Îmi doresc să mănânc sănătos de mic!
 • Ce să am în ghiozdan în caz că mi-e "foame tare"?
  Tot în cadrul acestui proiect se desfășoară lectorate cu părintii:
 • Fără răceli și absențe prin alimentație sănătoasă! susținut de doamnele nutritionist formator Dr. Lavinia Bratu și nutriționist dietetician Maria Varga
 • Știi cum să acționezi în situații de urgență? susținut de doamna Dr. Daniela Mihalcea și sponsorizat de Fundația de Ajutor Medical PROFILAXIS
 • Vrei să afli mai multe despre bolile copilăriei? susținut de doamna Dr. Melania Oană

Aceste activități au demarat în cadrul proiectului "Sădești azi, culegi mâine" ce a fost susținut de Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara.

Orientare sportivă

Prin acest proiect ne propunem: formarea pentru viață a copiilor prin activități în natură ce stimulează curajul, independența, responsabilitatea, perspicacitatea și perseverența.

  Orientare sportivă, ca sport sau activitate de familie, este o modalitate sănătoasă și atractivă prin care:
 • se formează deprinderi de orientare în mediul înconjurător a elevilor
 • se consolidează cunoștințe legate de mediul înconjurător prin aplicarea acestora în activități desfășurate în natură
 • contribuie la dezvoltarea și întărirea relațiilor colegiale, de colaborare în îndeplinirea sarcinilor
 • contribuie la dezvoltarea relației copil-părinte prin participarea la antrenamente și concurs
 • contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor participanți

Acest proiect se adresează persoanelor care au 8 ani (sau îi împlinesc cel târziu la 31 decembrie 2017).
Prin intermediul școlii noastre s-a înființat un club de orientare sportivă, antrenamentele având loc în zilele de sâmbătă între orele 10.00-12.00 la Pădurea verde.
În mai 2018 se va organiza a V-a ediție a concursului de orientare prin intermediului proiectului educațional ”5 Pași în pădure, cu harta și busola”.

Vă invităm să vizionați film documentar despre Cupa ANTIM, ediția a III-a și a IV-a recomandându-l și altor părinți.

Sâmbetele vesele

  În cadrul acestui proiect au loc activități practice și creative atât pentru copii cât și pentru părinți:
 • jocuri de gândire
 • pictură pe față de pernă
 • realizare marionete
 • carte cu povești
 • pictură pe sticlă
 • pictură icoane bizantine
 • atelier de lectura și de decorat borcane cu dantela și sfoara etc
 • competiție de biciclete
 • atelier de păpușărie
 • atelier de caractere
 • competiții sportive pentru copii și părinți.

”Dăruind vei dobândi”

Proiectele filantropice inițiate de școala noastră reprezintă modalitatea noastră de a ne implica în societate, pentru cauze caritabile. Încercăm să le oferim suportul nostru, mai ales, persoanelor cu probleme de sănătate sau nevoiașe.

S-au realizat pachete de Crăciun pentru veteranii de război, familii nevoiașe din parohiile Cornești, Ghiroda, Fabric Vest, Ronaț și pentru o mică comunitate de romi.
Au fost implicați 42 de voluntari, din care 34 au fost copii și adolescenti între 10 și 18 ani. Acești tineri au avut șansa să povestească cu veteranii de război despre experiența lor de viață, să aibă contact cu familii aflate în dificultate, datorită vârstei înaintate sau a bolii, să vada cum întampină Crăciunul familii de romi cu mulți copii. S-au oferit 64 de pachete.

O altă activitate a acestui proiect s-a desfășurat cu implicarea a 60 elevi ai școlii noastre din ciclul primar care au pregătit împreună cu părinții lor 60 de pachete personalizate pentru copiii unor persoane de la Centrul pentru femei abuzate din Timișoara și pentru 6 familii nevoiașe cu mulți copii, din mediul rural.

Școala familiei

Școala familiei dorește să clarifice anumite principii și metode în educarea copiilor, care să contribuie la sporirea armoniei în familie.

Școala familiei are scopul de a contribui la dezvoltarea unor competențe parentale a părinților în vederea realizării adecvate, corecte și eficiente a rolurilor lor din cadrul familiei care să asigure un cadru armonios tuturor membrilor acesteia, facilitând împlinirea personală și acțiunea coezivă în cadrul comunității.

În cadrul proiectului Școala familiei se vor susține 14 module.

Date de contact