Parteneriatul cu familia


Una din valorile importante ale Liceului Ortodox "Sf. Antim Ivireanul" este familia. Formarea caracterului unui copil este dependentă de conceptul de familie şi de relaţia pe care şcolarul o are cu aceasta. Legătura dintre şcoală şi familie fiind atât de strânsă, cadrele didactice se bazează pe sprijinul familiei atât pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de acţiune formativ-educative în sensul unei abordări unitare, cât şi pentru a găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse categorii: practic-aplicative, financiare, organizaţionale sau logistice şi financiare.

Obiectivul parteneriatului:

Colaborarea permanentă a familiei cu şcoala privind procesul instructiv-educativ al elevului pentru o educaţie temeinică în lumina valorilor ortodoxe.

Obiective specifice:

I. Privind cadrele didactice:

- informarea părinţilor privind competentele de însuşit ale copiilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale;

- prezentarea şi asumarea ofertei educaţionale şi a regulamentului şcolii;

- acordarea consilierii individuale şi de grup pe teme duhovniceşti şi educaţionale în familie şi în instituţia şcolară;

- deschidere faţă de problemele solicitate a fi dezbătute venite din partea familiilor copiilor înscrişi în unitate;

- proiectarea şi asumarea activităţilor din cadrul parteneriatului prin atitudine deschisă şi profesionalism.

II. Privind părinţii:

- înţelegerea şi asumarea proiectului Şcoala Gimnazială "Sf. Antim Ivireanul" ca proiect de comuniune;

- continuarea în familie a programului educaţional propus de instituţia şcolară, îmbinând armonios atitudinea permisivă cu exigenţa;

- participarea la proiectele de voluntariat și duhovniceşti;

- implicarea şi participarea activă la parteneriatul şcoală-familie prin activităţile şi proiectele organizate în şcoală în funcţie de solicitările cadrelor didactice de la clasă;

- iniţierea şi participarea membrilor familiei la proiectele şi acţiunile ce vizează implicarea în viaţa comunităţii;

- iniţierea şi participarea membrilor familiei la activităţi / acţiuni de petrecere a timpului liber în comuniune;

- informarea diriginților privind comportamentul copiilor în familie şi comunitate.

Acţiuni prevăzute:

1. lectorate cu părinţii în cadrul Școlii familiei;

2. consilierea educaţională individuală a familiilor – la solicitarea reprezentanţilor familiei sau a cadrului didactic;

3. consilierea familiilor pe teme duhovniceşti si educaţionale;

4. participarea la conferinţe;

5. participarea la activităţi practice-gospodăreşti specifice tradiţiei româneşti şi ortodoxe necesare unităţi, elevilor sau comunităţii;

6. participarea cu munca voluntară şi alte modalităţi de implicare pentru derularea proiectului Liceul Ortodox "Sf. Antim Ivireanul".

Date de contact