Liceul Teologic Ortodox "Sfântul Antim Ivireanul"


Misiunea

Misiunea noastră este să creștem generații viitoare de tineri cu o educație temeinică, fundamentată pe valori creștin ortodoxe, puternici și dornici să înfăptuiască binele în propria familie, la locul de muncă și în comunitate.

Nivele de școlarizare: ciclul primar și gimnazial.

Obiective

1. Valorificarea aptitudinilor și talentelor fiecărui copil ca personalitate unică, prin calitatea actului educativ.

2. Dezvoltarea competențelor și a capacităților de învățare, într-o atmosferă de încredere și armonie.

3. Pregătirea copiilor în lumina valorilor creștin ortodoxe.

4. Dezvoltarea parteneriatului școală-familie-biserică-comunitate.

Motivele pentru care alegeți Școala Ortodoxă Sf. Antim Ivireanul pentru copilul dumneavoastră.

Școala noastră este prima școală ortodoxă privată din județul Timiș, acreditată de Ministerul Educației. Este o școală nouă, cu predare în limba română, înființată după normele Ministerului Educației Naționale și Programele Școlare Naționale în vigoare, care aduce în plus și discipline specifice unei școli ortodoxe. Școala "Sf. Antim Ivireanul" s-a înființat ca urmare a nevoii de continuitate a Grădiniței cu Program Prelungit "Troița". Grădinița "Troita" a format copii harnici, activi, inovativi, cutezători, care vor să-și continue educația într-un mediu școlar care să îi pună în valoare. Astfel, elevii participă, în plus față cursurile Curriculumului Național, la cursurile speciale care sunt asigurate după-amiaza, în care își pregătesc temele, învață să își dezvolte simțurile artistice, se joacă și exersează, relaționează și regăsesc farmecul simplu și curat al copilăriei adevărate. Programul de după amiază puteți să-l consultați aici.

Avantajele mediului nostru educațional

* Excelența în educație

* Dezvoltarea simțului artistic

* Căutarea armoniei în tot ceea ce facem

* Dezvoltare sănătoasă (prin alimentație și sport)

Școala noastră urmărește:

* Valorificarea talentelor

* Credința vie

* Capacitatea de a iubi

* Bucuria de a cunoaște

* Curajul

* Perseverența

* Deprinderea cu munca

* Pregătirea temeinică

Ce oferă acest mediu educațional:

* Repere morale într-o lume în schimbare

* Valorificarea vieții comunitare

* Redescoperirea tradițiilor strămoșești

* Dezvoltare personală prin încredere și armonie

* Alternativă sănătoasă la un sistem convențional

* Educație pe parcursul vieții

* Prietenie

* Orientare spre viitor

Raportul școlii se poate vizualiza:

2015

2016

2017

O parte din activitatea școlii o puteți surprinde și în revista școlii "Bucuria cuvântului":
Numărul 1
Numărul 2
Numărul 3 cofinanțată de Primăria Municipiului Timișoara
Numărul 4
Numărul 5 cofinanțată de Consiliul Județean Timiș
Numărul 6 cofinanțată de Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș
Numărul 7
Numărul 8
Numărul 9

Date de contact