Baza materială


Aici pot fi vizualizate detalii și imagini cu privire la lucrările de reabilitare, amenajare și dotare a spațiilor de învățământ și administrative.

Școala funcționează pe bv.Liviu Rebreanu nr.35, unde dispunem de:

- 11 săli de clasă dotate cu mobilier adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ

- laborator matematică

- laborator fizică-chimie

- laborator informatică

- bibliotecă

- sală și teren de sport (tenis, fotbal)

- cabinet consiliere psihologică

- cabinet medical

- sală de mese

- bucătărie, oficiul şi spălător modern utilate

- toalete dotate modern

- spaţii cu destinaţie administrativă

Date de contact