Lista documentelor necesare pentru înscrierea învățământul primar și gimnazial


Înscrierea se face la sediul școlii noastre (Timișoara, Bd. L. Rebreanu nr. 35) și în baza unei programări telefonice: 0758 876 482. Programarea telefonică nu presupune înscrierea implicită.

Pentru înscriere în clasa pregătitoare:

1. Cerere-tip de înscriere (se va completa la școală)

2. Copie și original al CI a părinţilor/tutorelui legal

3. Act care atestă calitatea de tutore legal instituit (în original și copie)

4. Copie și original al certificatul de naştere al copilului

5. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (unde e cazul)

După validarea cererii de înscriere:

6. Contractul de școlarizare

7. Taxa de şcolarizare

8. Fişa psihopedagogică (elaborată de psihologul școlii noastre)

9. Fișa medicală (septembrie): adeverința medicală pentru intrarea în colectivitate (anexa 1); fișa de vaccinări (opțional); aviz epidemiologic (nu mai vechi de 72 h).

10. Adeverință medicală "apt sport" (septembrie).

Pentru situația de transfer:

1. Cerere de transfer

2. Fişa psihopedagogică (elaborată de psihologul școlii noastre)

3. Original și copie după CI a părinţilor/tutorelui legal

4. Act care atestă calitatea de tutore legal instituit (în original și copie)

5. Original și copie după certificatul de naştere al copilului

6. Contractul de școlarizare

7. Taxa de şcolarizare

8. Fișa medicală (septembrie): adeverința medicală pentru intrarea în colectivitate (anexa 1); fișa de vaccinări (opțional); aviz epidemiologic (nu mai vechi de 72 h).

9. Adeverință medicală "apt sport" (septembrie)

10. O poză pentru carnetul de elev (3x4cm)

Pentru reînscriere în clasa I - a VIII-a:

1. Original și copie după CI a părinţilor (dacă au intervenit modificări)

2. Act adițional la contractul de școlarizare

3. Taxa de şcolarizare

4. Adeverință medicală "apt sport" (septembrie).

5. O poză pentru carnetul de elev (3x4cm)

Date de contact